Agencja pracy Poznań

Pracownik, którego zatrudnia agencja pracy Poznań posiada określone uprawnienia, jakie są regulowane są przez przepisy prawa o wynajmie pracowników tymczasowych. Pracownik tymczasowy posiada prawo do równorzędnego traktowania w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia w odniesieniu do innych pracowników zatrudnionych przez tego samego pracodawcę. Jeżeli pracownik wykonuje pracę w okresie dłuższym niż 6 tygodni ma on prawo do dostępu do szkoleń zwiększających umiejętności zawodowe. Pracownik tymczasowy zatrudniony przez agencję pracy Poznań posiada również uprawnienia do urlopu wypoczynkowego w ilości dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania do dyspozycji jednego pracodawcy. Pracownikowi tymczasowemu przysługuje prawo do używania urządzeń socjalnych pracodawcy na identycznych regułach jak przewidziane dla pracowników zatrudnionych bez pośrednictwa agencji pracy tymczasowej Poznań. Zakres obowiązków pracownika, jakiego udostępnia agencja pracy Poznań są analogiczne jak innych pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy. Pracownik zatrudniony przy pośrednictwie agencji pracy tymczasowej Poznań jest obowiązany wykonywać powierzoną pracę uczciwie i starannie oraz stosować się do zarządzeń przełożonych, które dotyczą powierzonej pracy. Oczywiście polecenia pracodawców muszą być zgodne z regulacjami prawnymi oraz umową o pracę. Pracownika tymczasowego w szczególności obowiązuje przestrzeganie regulaminu i czasu pracy określonego w zakładzie pracy. Oprócz tego istotne jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jak i tajemnicy pracy ustalonej w odrębnych przepisach. Pracownika obowiązują także zasady współistnienia społecznego z zakładzie pracodawcy. Pracownika tymczasowego obowiązuje także dbanie o dobro zakładu pracy oraz ochrona jego dobytku. Poza tym pracownik nie może ujawniać informacji, których ujawnienie mogło by narazić pracodawcę na szkodę.