Profesjonalne kadry i płace

Tutejszy system daje ogromnie duży wybór kursów zajmującymi się naliczaniem zasobów ludzkich. Szkolenie kadry i płace od początku adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w działach kadr i płac, a wiążą z tym swój rozwój zawodowy lub pracują w podobnych działach i chcą poznać, pogłębić lub uaktualnić wcześniej nabytą wiedzę z zakresu kadr i płac. Walorem charakterystyczną szkoleń będących na rynku jest charakter przejawiający się w organizacji i czasie, który daje nabycie mocnych podstaw do podjęcia zatrudnienia w działach kadry i płace bez przymusu dodatkowego zdobywania zagadnień w tym zakresie. Osobom nie mającym wcześniej styczności z tematem kadr i płac sugerowane są intensywne kursy obejmujące dużo godzin praktyk i teorii. W większości szkoleń kursu kadry i płace osoby otrzymują wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe czyli książkę "Prawo pracy" dodatkowo: akty prawne, takie jak: ustawy, rozporządzenia, komunikaty dotyczące prawa pracy, urlopów, zasiłków, ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadków przy pracy, chorób zawodowych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych czasami też dostają Kodeks pracy oraz zadania i przykłady z "życia Kadrowca" a także autentyczną dokumentację kadrową i płacową oraz programy komputerowe na których ćwiczą zdobytą naukę teoretyczną. Zazwyczaj prawie wszystkie materiały są wliczone w cenę szkolenia. Uczniowie bazują na programach księgowych. Często program jest dostarczany wraz z rozgałęzionym zestawem elementów płacowych. Wgrany w program interfejs zezwala na pełną swobodę w definiowaniu kolejnych elementów kadrowych, składników wynagrodzeń i ich naliczeń, wraz z formułami ustalającymi zależności od czasu i stażu pracy, absencji, czy też danych zgromadzonych w ewidencji kadrowej. Oprócz prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej umożliwia on rozliczanie umów cywilno-prawnych, właścicieli oraz ma całą gamę raportów przesyłania danych dokumentów zanoszonych do ZUS i deklaracji podatkowych. Oprogramowanie ma funkcje masowego wprowadzania danych, które skutecznie przyspieszają wprowadzanie danych dla niektórych grup podatników. Duża ilość oferowanych kursów kadry i płace oferuje ponad 60 godzin zlekcji praktycznych z zakresu rachunkowości na których uczą poruszania się po programach podatkowych. Warsztaty te określają realne zdarzenia kadrowe gdyż pracuje się na prawdziwych dokumentach opartych na prawdziwych firmach. Niektóre firmy szkoleniowe dają do dyspozycji własne stanowisko komputerowe podczas odbywania całego szkolenia. Wykładowcami w placówkach są osoby z wykształceniem wyższym Ekonomicznym lub po Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi, często po studiach podyplomowych i doktoranckich o kierunku prawo pracy. Większość wykładowców ma długoletnie doświadczenie w działach kadr i płac w spółkach z polskim tudzież zagranicznym kapitałem, w biurach rachunkowych albo agencjach pracy tymczasowej, dzięki czemu posiadają oni wiedzę z zakresu różnych branż, zdobytą na wielu płaszczyznach. Dobrze jest gdy ilość ludzi w grupie nie przekracza 12 uczniów gdyż daje to nauczycielom możliwość indywidualnej pomocy osobom, które z wybranym działem materiału sobie nie radzą. Wykładowcy służą dodatkowo pomocą w ramach konsultacji po zajęciach. Najbardziej prestiżowe szkolenia kończą się egzaminem, który obejmuje część praktyczną czyli zadania na programach Symfonia Kadry i Płace, Płatnik i e-PFRON oraz teoretyczną czyli pytania z Prawa Pracy i zasad naliczania wynagrodzeń. W przypadku kursów obejmujących tylko i wyłącznie zagadnienia praktyczne, egzamin końcowy będzie dotyczył również tylko tego zakresu. Po zdanym egzaminie uczeń otrzymuje dyplom z oceną wraz z zaświadczeniem na tematkursu wydawany na druku MEN. Na dyplomie wyszczególniony jest skrupulatnie zakres poznanych podczas kursu zagadnień wraz z odpowiadającą im ilością godzin. Ta Owa informacja z pewnością będzie niezbędna dla przyszłego kierownika.