Medycyna Pracy Szczecin

Wszechstronne badania medyczne są potrzebne zarazem pracodawcy jak i pracownikowi. Dbanie o pracowników jest w dzisiejszych czasach normą w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Badania profilaktyczne i dobra opieka medyczna powodują zmniejszenie nieobecności chorobowej pracowników. Obecnie przepisy prawa stanowią, że badaniom z zakresu, jakie świadczy medycyna pracy Szczecin podlegają wszyscy ludzie zatrudnieni we firmie. Badanie medycyny pracy finalizuje się wystawieniem zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Badania pracownika przeprowadza się na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę. W dzisiejszych czasach uregulowania mówią, że

badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia z podstawową jednostką medycyny pracy
Powyższe stwierdzenie oznacza, że pracodawca podpisuje umowę dotyczącą badań w zakresie medycyna pracy Szczecin z przychodnią lub gabinetem lekarskim oferującym należyte usługi. Czasem zakłady medycyny pracy działają przy dużych fabrykach. Dla zakładu pracy bardziej opłacalne jest bezpośrednie zatrudnienie lekarza niż skorzystanie z usług zewnętrznego gabinetu. Wysokiej klasy medycyna pracy Szczecin oferuje całościowe badania okresowe pracowników. Ponadto prowadzone są specjalistyczne badania dla zatrudnionych na pewnych stanowiskach pracy. Powinno się pamiętać, że dobra opieka medyczna pracowników jest nie tylko wymagana przepisami prawa, ale jednocześnie służy poprawie generalnej wydajności i sprawności pracowników.